Skip to main content

Kurzy vo VAGeS

Naše kurzy sprevádzajú deti od ich prvého kontaktu s cudzím jazykom v predškolskom vekupo maturitu.

 

Pre najmenších už od 2 rokov, škôlkarov a predškolákov máme v ponuke licencované kurzy angličtiny Teddy Eddie.

Žiaci základných škôl môžu navštevovať kurzy v školských kluboch na svojej škole (na vybraných ZŠ), alebo môžu dochádzať na kurzy k nám. Deti sa u nás učia v malých skupinách (max. 8 detí), aby mali dostatok priestoru sa na hodine prejaviť a naučili sa čo najviac. Deti, ktoré sú talentované a v jazyku postupujú rýchlejšie než je priemer v skupine, alebo deti, ktoré majú naopak problém s učením sa jazyku ocenia skôr individuálny prístup.

Angličtinu deťom ďalej približujeme v našich táboroch zábavnou formou prostredníctvom drámy, hry a rôznych kreatívnych aktivít.

Stredoškoláci majú okrem bežných skupinových a individuálnych kurzov možnosť navštevovať špecializované kurzy - vyrovnávací kurzy pre prvákov SŠ, príprava na maturitu a príprava na certifikát.