+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Teddy Eddie angličtina pre deti

Teddy Eddie kurzy angličtiny pre škôlkarov a predškolákov

Teddy Eddie kurzy angličtiny predstavujú licencovaný systém výučby angličtiny pre deti od 2 do 7 rokov. Metóda je založená na starostlivo pripravených materiáloch, pomôckach a scenároch hier a zábavy. Hodiny s mackom Eddiem prebiehajú v malých skupinkách a sú vedené špeciálne vyškolenými lektormi, ktorí pracujú pod neustálym metodickým dohľadom.

Podrobné informácie o metóde nájdete na oficiálnej stránke www.teddyeddie.sk.

Aká je metóda Teddy Eddie?

Flexibilná

Spĺňa potreby detí v rôznom veku (2-7) a na rôznej jazykovej úrovni.

Ambiciózna

Každá úroveň obsahuje bohatú slovnú zásobu. Pôsobí na mnohých úrovniach, čo zaručuje rozvoj, plynulý prechod na ďalšie úrovne pokročilosti a pokračovanie v procese výuky.

Priateľská a veselá

Deti sa učia hrou. Učebnice a nahrávky obsahujú veľa detského humoru a sú štylizované vo forme rozprávok. Na hodinách sa pracuje s množstvom atraktívnych pomôcok.

Komunikatívna

Podobá sa prirodzenému učeniu sa jazyka do tej miery, ako to dovoľuje prostredie triedy a čas. Koncentruje sa aj na rozvoj schopnosti počúvania.

Bohatá

Zameriava sa na rôznorodý jazykový materiál a využíva množstvo učebných pomôcok obsiahnutých v Kufríku pre škôlkara (učebnica, nahrávky, prístup do aplikácie Playground s množstvom edukačných hier, tajnú knižku a iné lákavé materiály).

Priateľská k rodičom

Obsahuje príručku pre rodičov a zaisťuje aktuálne informácie o kurze a o pokroku dieťaťa. Všetky potrebné materiály, ako aj neobmedzený prístup do aplikácie Playground na celý školský rok, sú už zahrnuté v cene kurzu.

Prečo má zmysel začínať s výučbou angličtiny už v ranom veku?

Vplyv na všeobecný vývoj
 • Učenie sa cudzieho jazyka rozvíja strategické myslenie a má pozitívny vplyv na psychický rozvoj dieťaťa.
 • Vďaka výučbe cudzieho jazyka si rozširujeme horizont, ako aj podporujeme v deťoch sociálne a kultúrne vedomie.
 • Učenie sa cudzieho jazyka cibrí pamäť.
 • Výuka detí v predškolskom veku prebieha formou zábavy a hry, čo je pre ne príjemný zážitok, ako aj spôsob na učenie sa bez námahy (čo sa v neskoršom veku už ťažko dá dosiahnuť).
Jazykový vývoj
 • Mladšie deti si rozhodne lepšie poradia s kontrolou fonetického systému (čiže zvukov) nového jazyka. Ich orgán reči je ešte pružný, je pravdepodobné, že sa naučia anglickú výslovnosť a intonáciu, čo má pozitívny vplyv aj na schopnosť porozumenia z počutia.
 • Deti v predškolskom veku sa ešte stále učia materinský jazyk a výučba 2 jazykov súčasne (materinského a cudzieho) má pozitívny vplyv, pretože podporuje u dieťaťa jazykové vedomie a má pozitívny vplyv na rozvoj oboch mozgových hemisfér.
 • Čím je dieťa staršie, tým je preňho ťažšie naučiť sa porozumieť z počutia. Na druhej strane, deti v predškolskom veku si pomerne rýchlo zvykajú na znenie cudzieho jazyka a bez väčšej námahy sa učia porozumieť učiteľovi hovoriacemu po anglicky.
 • Pružnosť detského mozgu umožňuje, že spôsob učenia sa cudzieho jazyka sa podobá na učenie sa materinského.

Podľa vedeckých štúdií, deti, ktoré sa začínajú učiť cudzí jazyk v predškolskom veku majú najväčšiu šancu na osvojenie si fonetického systému daného jazyka, a tým aj dokonalejšiu výslovnosť a lepšie porozumenie ľudom, pre ktorých je to materinský jazyk. (Blondin, Candelier, Edelenbos, Johnstone, Kubanek- German and Teaschner 1998, Pinter 2006).

Väčšia pružnosť detského mozgu a orgánov reči, charakteristická pre deti, ktoré sa ešte stále učia materinský jazyk, im umožňuje lepšie si osvojovať nové zvuky a melódiu iného jazyka. Má to podstatný význam pre rozvoj komunikačných schopností v cudzom jazyku a všeobecne úspechu pri výučbe cudzieho jazyka v budúcnosti. Je dokázané, že oblasť, v ktorej deti v predškolskom veku majú lepšie schopnosti než staršie deti, je schopnosť porozumenia z počutia. (Harley and Swain 1994, Lightbown and Spada 1994)

Malé deti, ktoré ešte nerozumejú všetkým slovám vo vlastnom jazyku, tolerujú neznáme slová a výrazy v textoch príbehov, pesničiek či v reči učiteľa a učia sa porozumieť podstate a zmyslu, aj ak im čiastočne chýba porozumenie niektorých elementov (slov). (Harmer 2001). Je to neobyčajne dôležitá schopnosť, ktorá má vplyv na úspech v komunikácii a v situáciách, keď je jazykový materiál ťažší kvôli pokročilejšej slovnej zásobe, štruktúre či rýchlosti reči a prízvuku osoby, ktorá hovorí. Ak táto schopnosť chýba, je to najčastejší dôvod neochoty učiť sa cudzí jazyk v dospelosti.

Prínos v komunikácii
 • Deti rýchlo akceptujú fakt, že angličtina slúži na komunikovanie, a preto je pre nich výučba jazyka prirodzená.
 • Potreba komunikácie umožňuje, že dobre motivované deti sa snažia hovoriť v cudzom jazyku.
 • Mladšie deti sú počas výuky odvážnejšie než starší žiaci, zriedkavejšie cítia hanbu, ak urobia chybu alebo sa len sa snažia porozumieť reči.
 • Deťom neprekáža, ak počujú slovo, výraz, ktorému nerozumejú (samozrejme pokiaľ pochopia podstatu výpovede). Dokonca sú na to zvyknuté, pretože ešte stále sa učia materinský jazyk. Táto stratégia je pre starších žiakov náročnejšia.

Podľa vedcov (Harmer 2001, Pinter 2006), ak sa výučba cudzieho jazyka začne v predškolskom veku, bude to mať pozitívny vplyv na postoj k cudziemu  jazyku aj v neskoršom rokov. Deti v mladšom veku sú zvedavé a plné entuziazmu. Vďaka tomu sa rady hrajú a úlohy s učiteľom cvičia s radosťou, opakujú pesničky, príbehy a hry a nadväzujú silnú emocionálnu väzbu ako s učiteľom, tak aj s rozprávkovými postavičkami, ktoré spoznajú na kurze. Tieto všetky elementy majú vplyv na motiváciu detí pri ich aktivite na hodine, práci doma a pokračovaní výučby jazyka v ďalších rokoch.

Realita výučby cudzieho jazyka
 • Berúc do úvahy, že čas, ktorý môžeme venovať výučbe cudzieho jazyka, je ohraničený (obvykle nie častejšie než 2-krát týždenne), čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým väčšia šanca je na dosiahnutie čo najvyššej úrovne pokročilosti.
 • Vďaka učeniu sa formou zábavy, deti majú pozitívny vzťah k jazyku, ktorý sa často stáva ich obľúbeným predmetom. Učenie sa formou zábavy posilňuje vnútornú motiváciu a zaručuje lepšie výsledky.
 • Deti v predškolskom veku nemusia ešte čeliť systému vzdelávania, kde cudzí jazyk je tiež hodnoteným predmetom v škole, a stáva sa, že známka má väčší význam, než skutočné schopnosti. Vďaka tomu, je možné zamerať sa len na komunikáciu, a dovoliť im učiť sa spontánne a prirodzene.

Teddy Eddie v praxi

  Úrovne Teddy Eddie kurzov

  Teddy Eddie kurzy
  pre 2-3 ročné deti

  Vyučovaný jazyk: angličtina 
  Forma kurzu: skupinová
  Rozsah kurzu: 30 hodín / šk. rok
  Organizácia: 1 x 45 min. týždenne
  Počet detí v skupine: 5-8
  Cena: podľa aktuálneho cenníka

  Teddy Eddie kurzy
  pre 4-5 ročné deti

  Vyučovaný jazyk: angličtina
  Forma kurzu: skupinová
  Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
  Organizácia: 2 x 45 min. týždenne
  Počet detí v skupine: 5-8
  Cena: podľa aktuálneho cenníka

  Teddy Eddie kurzy
  pre 5-6 ročné deti

  Vyučovaný jazyk: angličtina
  Forma kurzu: skupinová
  Rozsah kurzu: 60 hodín / šk. rok
  Organizácia: 2 x 45 min. týždenne
  Počet detí v skupine: 5-8
  Cena: podľa aktuálneho cenníka

  Do kurzu sa môžete zapísať jedným z nasledovných spôsobov:

  Osobne

  na recepcii v centrále školy na Hodžovej 25 v Nitre

  Telefonicky

  na telefónnom čísle 
  0903 220 686

  E-mailom

  na e-mailovej adrese 
  vages@vages.sk

  Formulárom

  Prihlasovací formulár do Teddie Eddie kurzu

  Textové a obrazové materiály pochádzajú z oficiálnych zdrojov distribútora licencie Teddy Eddie. Pre viac informácií navštívte www.teddyeddie.sk.

  Facebook Message