Skip to main content

Marcela Rošková

angličtina

Marcela vás ohromí svojou vysokou úrovňou angličtiny a krásnym anglickým prízvukom. Za tieto prednosti vďačí tomu, že takmer dve desaťročia žila a pracovala v zahraničí a aj dnes žije v anglicky hovoriacej domácnosti. Pre učiteľstvo sa rozhodla uprostred dobre rozbehnutej kariéry vo firemnom prostredí a urobila veľmi dobre, pretože na učenie má nesmierny talent. Dokáže svojich študentov odhadnúť a pracuje s nimi presne takými metódami, aby z hodín dokázali vyťažiť maximum. Je zodpovedná a dôsledná v prípravách i pri práci priamo na hodine. Má nesmiernu výhodu v tom, že pozná firemný svet, a je tak skvelou vyučujúcou pre kurzy vo firmách.

Kvalifikácia

Dlhodobým pobytom a prácou v anglicky hovoriacich krajinách dosiahla Marcela úroveň jazyka porovnateľný s úrovňou native speakera. Pri svojich predošlých prácach vo firmách nadobudla vysokú úroveň aj odbornej, najmä obchodnej, angličtiny.

V roku 2017 absolvovala na Kaplan College v Dubline kurz „Teaching English to Speakers of Other Languages“ a získala certifikát Cambridgskej univerzity na výučbu angličtiny ako cudzieho jazyka -Cambridge English Level 5 Certificate (CELTA).

Aktuálne študuje učiteľstvo angličtiny na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde v r. 2022 získala bakalársky titul. 

Zameranie v JŠ VAGeS

Marcela sa zameriava na výučbu v kurzoch pre mládež a dospelých a na firemnú výučbu.

Viac o Marcele

Má rada prírodu a zvieratá a aktívne dbá o ich ochranu.