Skip to main content

Mária Schubertová

angličtina
Mária Schubertová

Majka je empatická a pristupuje k študentom podľa ich individuálnych potrieb. Snaží sa rozvíjať najmä komunikatívne zručnosti,
ale nezanedbáva pritom ani ostatné zložky jazykovej výučby.

Kvalifikácia

Vyštudovala Anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom ukončení
štúdia sa zúčastnila ročného programu GoAupair v Carlisle, MA, USA. Popri starostlivosti o deti absolvovala aj kurz americkej
zahraničnej politiky a ako dobrovoľníčka pracovala v programe pomoci obetiam domáceho násilia (DVVAP). Svoje učiteľské
zručnosti si obohatila aj v Dubline na kurze Angličtiny pre učiteľov vrámci programu Socrates.

Zameranie v JŠ VAGeS

Najbližší vzťah má k individuálnej výučbe jazyka. Počas jej niekoľkoročnej praxe sa však venovala aj skupinovej výučbe
dospelých a detí, vrátane online kurzov.

Viac o Márii

Majka je mamou 4 akčných detí, pre ktoré organizuje pestrý voľnočasový program. Miluje les a prírodu. Keď jej to čas dovolí, rada si pozrie dobrý film.