+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Slovak Slovak

Ivana Bytelová

riaditeľka

Ivana je riaditeľkou Jazykovej školy VAGeS od roku 2011. Snaží sa o zveľaďovanie diela vytvoreného zakladateľkou Elenou Vargicovou, ktorá školu postavila na hodnotách zameraných na kvalitu výučby, a rešpektu ku študentovi, jeho predpokladom a potrebám.

Snaží sa o kontinuálny rast školy za zachovania a vylepšovania kvality poskytovaných služieb. Ku svojim kolegom chová hlboký rešpekt za ich loajalitu, nasadenie a dobre odvádzanú prácu.

Kvalifikácia

Vyštudovala Komerčné právo na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (ukončené v 2006) a Psychológiu na Karlovej univerzite v Prahe (ukončené v 2016). Počas školy pracovala v banke na oddelení marketingu, keď však absolvovala študentskú prax na Srí Lanke, jej zameranie sa presmerovalo viac do oblasti neziskovej sféry a vzdelávania. Po skončení praxe učila deti na Srí Lanke angličtinu a po prvých promóciách nastúpila do neziskovej organizácie ako personalistka pre zahraničné humanitárne misie. V roku 2008 vycestovala zakladať rozvojovú misiu do Kambodže, kde pôsobila do roku 2010. Po návrate na Slovensko prevzala vedenie Jazykovej školy VAGeS.

Zameranie v JŠ VAGeS

V Jazykovej škole VAGeS má na starosti celkovú stratégiu smerovania školy, plánovanie, finančné a personálne vedenie.

Viac o Ivane

Je matkou jednej dcérky a väčšinu svojho voľného času sa venuje rodine. Jej rodine je vlastný podnikateľský duch a spravuje okrej jazykovej školy aj ďalšie organizácie ako fitness a wellness.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991