Skip to main content

Ivana Bytelová

riaditeľka

Ivana je riaditeľkou Jazykovej školy VAGeS od roku 2011. Snaží sa o zveľaďovanie diela vytvoreného zakladateľkou Elenou Vargicovou, ktorá školu postavila na hodnotách zameraných na kvalitu výučby, a rešpektu ku študentovi, jeho predpokladom a potrebám.

Snaží sa o kontinuálny rast školy za zachovania a vylepšovania kvality poskytovaných služieb. Ku svojim kolegom chová hlboký rešpekt za ich loajalitu, nasadenie a dobre odvádzanú prácu.

Kvalifikácia

Vyštudovala Komerčné právo na Vysokej škole ekonomickej v Prahe (ukončené v 2006) a Psychológiu na Karlovej univerzite v Prahe (ukončené v 2016). Počas školy pracovala v banke na oddelení marketingu, keď však absolvovala študentskú prax na Srí Lanke, jej zameranie sa presmerovalo viac do oblasti neziskovej sféry a vzdelávania. Po skončení praxe učila deti na Srí Lanke angličtinu a po prvých promóciách nastúpila do neziskovej organizácie ako personalistka pre zahraničné humanitárne misie. V roku 2008 vycestovala zakladať rozvojovú misiu do Kambodže, kde pôsobila do roku 2010. Po návrate na Slovensko prevzala vedenie Jazykovej školy VAGeS.

Zameranie v JŠ VAGeS

V Jazykovej škole VAGeS má na starosti celkovú stratégiu smerovania školy, plánovanie, finančné a personálne vedenie.

Viac o Ivane

Je matkou jednej dcérky a väčšinu svojho voľného času sa venuje rodine. Jej rodine je vlastný podnikateľský duch a spravuje okrej jazykovej školy aj ďalšie organizácie ako fitness a wellness.