Skip to main content

Sebapoznanie, ktoré vás odmení

Poznanie aj sebapoznanie študenta je veľmi dôležité pre nastavenie vzdelávacích procesov pre dosahovanie najoptimálnejších študijných výsledkov. 

Pripravili sme pre vás dotazník, ktorého vyplnenenie nám aj vám pomôže poznať vaše potreby, a zároveň vás za jeho vyplnenie chceme aj odmeniť. Každý respondent získa zdarma ochutnávku jazykového koučingu, ktorý vám pomôže nájsť odpovede potrebné pre vaše ďalšie jazykové napredovanie.

Ďakujeme!

Dotazník

Vyplnenie dotazníka Vám zaberie cca 10 minút a každý respondent má možnosť získať 30 minút jazykového koučingu zdarma.