Skip to main content

Erasmus Vukovar

Ako začínajúcej lektorke mi bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa medzinárodného programu Erasmus+. Tento program som absolvovala v dvoch termínoch v prekrásnom meste Vukovar, v Chorvátsku. Na prelome mesiacov augusta a septembra som sa zúčastnila dvoch kurzov: Základy komunikácie a Základy nového vedenia a v novembri som sa zúčastnila posledného kurzu, a teda prístupu zameraného na potreby žiaka. Vzdelávanie pre mňa často znamenalo stres, povinnosti a nutnosti. Po absolvovaní kurzu sa zmenil môj pohľad na vzdelanie a s tým spojených mnoho iných myšlienok, či názorov.

Časť prvá

Kurz základov komunikácie a kurz základov nového vedenia.

Základy komunikácie a Základy nového vedenia som absolvovala na prelome mesiaca august a september vo Vukovare. Miesto konania bolo v moderných priestoroch jazykovej školy Linguapax. Kurz viedli Bero a Jana, úžasná dvojica lektorov, ktorí boli plní elánu a nápadov. Prítomných bolo mnoho iných jazykových škôl, ktoré vzájomne celkový dojem z kurzov ešte posilnili.

Kurz základov komunikácie

Kurz základov komunikácie priniesol nielen nové poznatky o princípoch, či teóriách, ale otvoril aj dvere možnostiam lepšej komunikácie. Pokiaľ ako učitelia, rodičia, súrodenci, či deti, chceme zlepšiť komunikáciu a porozumieť tomu, prečo v nej máme často krát problémy, tento kurz je určite skvelou voľbou na vykročenie vpred.

Kurz základov nového vedenia

Ďalšou časťou môjho pobytu bol kurz základov nového vedenia. Úprimne, trochu som sa obávala, čo to bude zahŕňať a či je to vôbec pre mňa, ako začínajúcu lektorku vhodné. Všetky obavy však pominuli a namiesto nich som si zbalila do svojho kufríka nové nápady, myšlienky a pocity, ktoré som si na konci kurzov odniesla so sebou domov a pokúšam sa ich uplatňovať v praxi.

Časť druhá

Kurz zameraný na potreby žiaka.

Koncom novembra sa otvorila možnosť absolvovať posledný kurz zameraný na potreby žiaka. Zabalila som si znovu svoj kufor a pokračovala vo svojej Learn & Lead ceste do Vukovaru. Tento kurz sprevádzala Andrea, ktorá svojim optimizmom a nápadmi rozsvietila celú miestnosť. Tento kurz prináša zmenu v tradičnom princípe vzdelávania na niečo, čo naše deti, naša budúcnosť naozaj potrebuje. Princíp, ktorý bol známy už dávno v našej histórií začína znovu ožívať a s ním aj zmena prístupu vyučovania. Začlenenie siedmych princípov je len začiatok. Tento kurz nám hovorí o dôležitých aspektoch pri výučbe jazyka ako je EQ, MI, pozitívna klíma v triede, učiteľ ako partner a facilitátor, motivácia, dôraz kladený nielen na kognitívne, ale aj na afektívne vzdelávacie ciele, implementácia rôznych aktivít ako brainstorming, experiment, diskusia, projektové či problémové úlohy a mnoho ďalších, veľmi dôležitých prvkov.

Kurzy boli vedené veľmi profesionálne, avšak hravou a príjemnou formou tak, aby boli zasadené do centra pozornosti, ktorým je žiak. Nadobudnutie nových poznatkov, spoznanie mnoho nových ľudí nielen zo Slovenska, či kultúrne zážitky predstavujú len pár dôvodov, prečo je program Learn & Lead z môjho pohľadu perfektnou možnosťou na odštartovanie novej cesty za poznaním a jej rozvoja.

Mgr. Alexandra Bieliková
Jazyková škola VAGES

17. december 2022

Podobné články

Náhľad k článku

Aplikácia Twine ako edukačná technológia

My učitelia často premýšľame o nových spôsoboch, ktoré by zaujali našich študentov a o nových met...
Náhľad k článku

Pre koho je jazykový koučing vhodný?

Dalo by sa povedať, že koučingový prístup je možné využívať vo výučbe cudzieho jazyka pre všetkýc...
Náhľad k článku

Prečo jazykový koučing?

Rozvoj informačných technológií v posledných desaťročiach mal obrovský vplyv na mnohé oblasti náš...