Skip to main content

Jazykové kurzy pre deti a mládež

Keďže sú cudzie jazyky pre budúcnosť detí nesmierne dôležité, snažíme sa im ich priblížiť čo najprirodzenejšou formou v najrôznejších podobách.

Keďže deti na prvom stupni sa samé do jazykovej školy neprepravia, urobili sme krok k nim a organizujeme kurzy angličtiny priamo v školských kluboch na základných školách.

Deti všetkých vekových kategórií radi vyučujeme tiež v priestoroch našej školy.

Pre stredoškolákov sme okrem bežných kurzov pripravili aj špecializované kurzy prípravy na maturity či certifikáty, alebo vyrovnávací kurz, ktorý im pomôže pri nástupe na strednú školu.

Aby si deti učenie jazyka neasociovali len so sedením v školskej lavici, pripravujeme už viac ako dve desaťročia letné detské tábory, na ktorých sa deti ďalej zoznamujú s angličtinou hravou formou.

Študijné plány

Prehľad jednotlivých úrovní v dlhodobých kurzoch a časové dotácie potrebné na ich dosiahnutie nájdete v Pláne rastu študenta - detské kurzy.

Kurzy pre deti a mládež

Kurzy pre deti a mládež