Skip to main content

Zuzana Motajová

angličtina, nemčina, ruština, slovenčina
Zuzana Motajová

Zuzka je mimoriadne empatická a príjemná lektorka troch jazykov – angličtiny, nemčiny a ruštiny. Ku svojim študentom pristupuje veľmi individuálne a dokáže sa presne naladiť na ich štýl a potreby. Má nesmierny talent na jazyky a dokáže svoje znalosti efektívne prenášať aj na ostatných. Aktívne tlmočí – najmä z a do ruštiny, ale podľa potreby i angličtiny a nemčiny.

Kvalifikácia

Zuzka je skúsená učiteľka, študovala na UKF v Nitre Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – nemecký jazyk a ruský jazyk v rokoch 1985 – 1990. V rámci štúdia ruského jazyka absolvovala semestrálnu stáž vo Volgograde v Rusku. Počas štúdia absolvovala i mesačný študijný pobyt na Universität v Rakúsku. Ako začínajúca učiteľka sa zúčastnila mesačného kurzu v Goethe inštitúte v Nemecku, v meste Prien. Variabilitu jazykov, ktoré vyučuje si doplnila absolvovaním Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka v r. 2002.

Zameranie v JŠ VAGeS

Zuzka rada učí najmä hodiny individuálneho vyučovania – všetky tri jazyky svojej špecializácie. Má vynikajúce výsledky so študentmi, ktorí sa vymykajú bežnému priemeru, sú niečím iní, či už zaostávajú v škole, majú poruchy koncentrácie alebo poruchy učenia a preto potrebujú špecifický prístup.

Viac o Zuzke

Rada cestuje, jej cestovateľskou láskou je najmä Kyjev, kde má veľa priateľov. Má rada hudbu, hrá na gitare. Má i výtvarné nadanie, opakovanie sa spolupodieľala na grafických návrhoch propagačných materiálov školy.