+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Viktória Gergelyová

angličtina, maďarčina
Viktória Gergelyová

Veselá Vicky sa už počas štúdia na univerzite zaľúbila do mesta Nitra, kde si začala hľadať aj svoje prvé zamestnanie. Je plná optimizmu, rada sa venuje deťom, a to ovplyvnilo aj jej vzdelanie. Už vo svojom štúdiu začala učiť ako „správne učiť“ s využitím zábavy, kreativity a humoru. Zamerala sa na najmenších a najdôležitejších študentov - deti.

Kvalifikácia

V roku 2018 úspešne ukončila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, odbor: Učiteľstvo (maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). Od septembra 2018 pokračuje na univerzite v doktorandskom štúdiu v odbore: Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

V roku 2018 vďaka Jazykovej škole VAGeS absolvovala Metodický kurz v Londýne s Regent London, V rámci projektu Erasmus+.

Pri svojom vzdelávaní sa venuje najmä metodike, ako učiť deti na ZŠ, ako využívať kooperatívne vyučovanie a ako zábavne učiť gramatiku, aby sa žiaci aktívne a so záujmom zapájali do vzdelávania.

Má extrémny záujem ďalej sa rozvíjať, zúčastňovať sa kurzov a seminárov a neustále na sebe pracovať. Je názoru, že sebavzdelávanie je súčasťou každodenného života učiteľa.

Zameranie v JŠ VAGeS

Zameriava sa najmä na učenie deti, ale aj dospelých. To, že má rada deti, vidieť aj na účasti na rôznych anglických táboroch, či už ako učiteľka, ale aj ako vedúca táboru. Rada im vymýšľa rôzne zábavné aktivity, je trpezlivá, snaží sa zaujať hravou aktívnou formou.

Viac o Vicky

Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nové miesta a nových ľudí.

Facebook Message