Skip to main content

Viktória Gergelyová

angličtina, maďarčina
Viktória Gergelyová

Viktória má bohaté skúsenosti v oblasti vyučovania a práce s ľuďmi. Je motivovaná a flexibilná. Má extrémny záujem ďalej sa rozvíjať, zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania a neustále na sebe pracovať. Je názoru, že sebavzdelávanie je súčasťou každodenného života učiteľa. Okrem lektorstva pre jazykovú školu pôsobí aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa okrem učenia venuje aj výskumnej a publikačnej činnosti. V roku 2019 získala cenu najlepšieho prezentéra na medzinárodnej konferencií vo Viedni a v roku 2021 získala ocenenie mladých výskumníkov pre maďarskú vedu na Slovensku.

Kvalifikácia

V roku 2018 úspešne ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo v kombinácii maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra. V roku 2021 získala titul PhD. v odbore Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

Vďaka projektu Jazykovej školy VAGeS sa v r. 2018 zúčastnila mobility Erasmus+ a absolvovala metodický kurz v Regent London vo Veľkej Británii. V rokoch 2019 a 2021 sa zúčastnila kurzov vzdelávania učiteľov jazykov v maďarskom Pécs. 

Vicky má záujem ďalej sa rozvíjať, zúčastňovať sa kurzov a seminárov a neustále na sebe pracovať.

 

Zameranie v JŠ VAGeS

 

Momentálne sa v JŠ VAGeS zameriava najmä na vyučovanie maďarského jazyka. Učenie svojho materinského jazyka berie ako záľubu, rada učí deti aj dospelých. To, že má rada deti, vidieť aj na jej účasti v táboroch, či už ako učiteľka alebo vedúca. Jej profesionálny prístup podložený odbornou kvalifikáciou a pracovným zameraním ocenia aj dospelí. Okrem maďarského jazyka vyučuje aj anglický jazyk.

Viac o Vicky

Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nové miesta a nových ľudí.