+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Viktória Gergelyová

angličtina, maďarčina
Viktória Gergelyová

Viktória má bohaté skúsenosti v oblasti vyučovania a práce s ľuďmi. Je motivovaná a flexibilná. Má extrémny záujem ďalej sa rozvíjať, zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania a neustále na sebe pracovať. Je názoru, že sebavzdelávanie je súčasťou každodenného života učiteľa. Okrem lektorstva pre jazykovú školu pôsobí aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa okrem učenia venuje aj výskumnej a publikačnej činnosti. V roku 2019 získala cenu najlepšieho prezentéra na medzinárodnej konferencií vo Viedni a v roku 2021 získala ocenenie mladých výskumníkov pre maďarskú vedu na Slovensku.

Kvalifikácia

V roku 2018 úspešne ukončila štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo v kombinácii maďarský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra. V roku 2021 získala titul PhD. v odbore Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry.

Vďaka projektu Jazykovej školy VAGeS sa v r. 2018 zúčastnila mobility Erasmus+ a absolvovala metodický kurz v Regent London vo Veľkej Británii. V rokoch 2019 a 2021 sa zúčastnila kurzov vzdelávania učiteľov jazykov v maďarskom Pécs. 

Vicky má záujem ďalej sa rozvíjať, zúčastňovať sa kurzov a seminárov a neustále na sebe pracovať.

 

Zameranie v JŠ VAGeS

 

Momentálne sa v JŠ VAGeS zameriava najmä na vyučovanie maďarského jazyka. Učenie svojho materinského jazyka berie ako záľubu, rada učí deti aj dospelých. To, že má rada deti, vidieť aj na jej účasti v táboroch, či už ako učiteľka alebo vedúca. Jej profesionálny prístup podložený odbornou kvalifikáciou a pracovným zameraním ocenia aj dospelí. Okrem maďarského jazyka vyučuje aj anglický jazyk.

Viac o Vicky

Vo voľnom čase rada cestuje, spoznáva nové miesta a nových ľudí.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991