Skip to main content

Georgína Szombáthová

nemčina
Georgína Szombathová

Georgína dokáže vďaka svojej zodpovednosti, pracovitosti a hlbokým jazykových znalostiam veľmi úspešne učiť študentov náročný nemecký jazyk. V Jazykovej škole VAGeS má na starosti sekciu nemeckého jazyka. A keďže má okrem pedagogickej kariéry skúsenosti aj z korporátnej sféry venuje sa tiež starostlivosti o najväčších firemných zákazníkov školy.

Kvalifikácia

V rokoch 1995 – 2001 vyštudovala Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na UKF v Nitre. V r. 2016 získala certifikát úrovne C2 Európskeho referenčného rámca Goethe inštitútu – Deutschprüfung Zertifikat C2/Groβes Deutsches SprachDiplom. Je tiež absolventkou kurzu pre tlmočníkov a prekladateľov právnických textov v nemeckom jazyku organizovaného Komorou súdnych tlmočníkov Českej republiky v spolupráci s Justičnou akadémiou.

V rámci projektu Erasmus + Vital Active Global Educational Strategies (VAGES) vycestovala v lete 2017 na kurz inovatívnej metodiky do Institut Für Internationale Komunikation v Düseldorfe.

Na počiatku svojej praxe Georgia učila na Gymnáziu Golianova ul. v Nitre, kde bola členkou viacerých medzinárodných vzdelávacích projektových tímov.

Neskôr sa presunula do firemnej sféry, kde zabezpečovala komunikáciu so zákazníkmi i dodávateľmi v nemeckom jazyku. Aktívne sa tiež venovala prekladateľstvu všeobecných a právnych textov. Nakoniec sa opäť vrátila k učiteľstvu, ktoré jej učarovalo. Vo VAGeS učí od roku 2011.

Zameranie v JŠ VAGeS

Georgia učí nemecký jazyk všetky vekové kategórie, a to vo verejných aj firemných kurzoch, najčastejšie individuálnou formou. Je priateľská, k študentom má trpezlivý prístup a podľa ich vlastných slov ich dokáže skvele motivovať.

Má tiež v kompetencii starostlivosť o firemných zákazníkov, s ktorými monitoruje priebeh výučby vo firme so snahou a neustále vylepšovanie poskytovaných služieb zo strany Jazykovej školy VAGeS.

Viac o Georgii

Georgia aj vo voľnom čase na sebe neustále pracuje a vzdeláva sa. Má tiež rada prírodu, miluje zvieratá, najmä mačky, psy a kone. Venuje sa športovej kynológii, má rada kultúru ale aj príjemnú hudbu. Rada trávi čas s rodinou a priateľmi a aj v našej v našej jazykovej škole je stmeľujúcim prvkom, keďže pre nás pravidelne organizuje teambuildingy.