+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Georgína Szombáthová

nemčina
Georgína Szombathová

Georgína dokáže vďaka svojej zodpovednosti, pracovitosti a hlbokým jazykových znalostiam veľmi úspešne učiť študentov náročný nemecký jazyk. V Jazykovej škole VAGeS má na starosti sekciu nemeckého jazyka. A keďže má okrem pedagogickej kariéry skúsenosti aj z korporátnej sféry venuje sa tiež starostlivosti o najväčších firemných zákazníkov školy.

Kvalifikácia

V rokoch 1995 – 2001 vyštudovala Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry na UKF v Nitre. V r. 2016 získala certifikát úrovne C2 Európskeho referenčného rámca Goethe inštitútu – Deutschprüfung Zertifikat C2/Groβes Deutsches SprachDiplom. Je tiež absolventkou kurzu pre tlmočníkov a prekladateľov právnických textov v nemeckom jazyku organizovaného Komorou súdnych tlmočníkov Českej republiky v spolupráci s Justičnou akadémiou.

V rámci projektu Erasmus + Vital Active Global Educational Strategies (VAGES) vycestovala v lete 2017 na kurz inovatívnej metodiky do Institut Für Internationale Komunikation v Düseldorfe.

Na počiatku svojej praxe Georgia učila na Gymnáziu Golianova ul. v Nitre, kde bola členkou viacerých medzinárodných vzdelávacích projektových tímov.

Neskôr sa presunula do firemnej sféry, kde zabezpečovala komunikáciu so zákazníkmi i dodávateľmi v nemeckom jazyku. Aktívne sa tiež venovala prekladateľstvu všeobecných a právnych textov. Nakoniec sa opäť vrátila k učiteľstvu, ktoré jej učarovalo. Vo VAGeS učí od roku 2011.

Zameranie v JŠ VAGeS

Georgia učí nemecký jazyk všetky vekové kategórie, a to vo verejných aj firemných kurzoch, najčastejšie individuálnou formou. Je priateľská, k študentom má trpezlivý prístup a podľa ich vlastných slov ich dokáže skvele motivovať.

Má tiež v kompetencii starostlivosť o firemných zákazníkov, s ktorými monitoruje priebeh výučby vo firme so snahou a neustále vylepšovanie poskytovaných služieb zo strany Jazykovej školy VAGeS.

Viac o Georgii

Georgia aj vo voľnom čase na sebe neustále pracuje a vzdeláva sa. Má tiež rada prírodu, miluje zvieratá, najmä mačky, psy a kone. Venuje sa športovej kynológii, má rada kultúru ale aj príjemnú hudbu. Rada trávi čas s rodinou a priateľmi a aj v našej v našej jazykovej škole je stmeľujúcim prvkom, keďže pre nás pravidelne organizuje teambuildingy.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991