+421 903 220 686

Les jeux de hasard en ligne sont un secteur en pleine expansion dans le monde entier. Et au Canada, les maisons de paris et les casinos en ligne répertoriés sur https://casinoscad.com/meilleur-casino/ ont réussi à suivre le rythme. Comment allez-vous choisir le meilleur casino ? Eh bien, en apprenant tous les aspects d'un casino en ligne au Canada afin d'apprendre à différencier un opérateur de premier ordre d'un opérateur médiocre. C'est ce que vous allez apprendre avec notre article.

Comme c'est le cas sur d'autres marchés, tous les casinos en ligne au Canada ne sont pas identiques. Il existe des différences entre eux sur différents points, comme les jeux disponibles ou les promotions dont vous pouvez bénéficier. Les casinos en ligne au Canada ont tout ce dont vous avez besoin pour vous amuser au maximum. Bien sûr, pour s'amuser, il ne suffit pas de s'inscrire et de jouer ; vous devez connaître le secteur, y compris l'aspect juridique des bookmakers. Heureusement pour nous, le Canada est plus avancé que d'autres pays.

Grâce au fait que le contrôle des casinos au Canada est entre les mains de l'État, les maisons de paris sont de plus en plus sûres et les entreprises n'épargnent pas leurs ressources pour vous assurer des services de plus en plus fiables avec des systèmes de sécurité du plus haut niveau ; du traitement des données aux moyens de paiement dont vous disposez pour placer vos paris.

Zuzana Šmigurová

angličtina
Zuzana Šmigurová

Zuzka je svetobežníčka, dlhší čas žila, študovala a pracovala v Anglicku. Aj preto, že je matka troch detí, je skvelá v práci s deťmi, a to už od predškolského veku. Aj dospelí študenti ju však obľubujú pre jej široký úsmev, energickosť, trpezlivosť a výborné znalosti angličtiny a reálií Anglicka na úrovni native speakera.

Kvalifikácia

V Nitre vyštudovala Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte UKF. Vzdelanie si doplnila vo Veľkej Británii na City University of London, Institute of Linguistics Educational Trust, kde študovala odbor: analýza prekladu so špecializáciou na preklady všeobecných, vedeckých a umeleckých textov a získala “Diploma in Translation.“

Donedávna aktívne prekladala, robila rôzne typy prekladov – technické, medicínske, preklady zdravotnej dokumentácie, preklady z oblasti obchodu, a čo je mimoriadne zaujímavé, venovala sa i prekladu umeleckej literatúry. V rokoch 2010-2013 bola externou prekladateľkou vydavateľstva Ikar. V roku 2013 sa stala oficiálnou členkou Chartered Institute of Linguistics.

Zameranie v JŠ VAGeS

Zuzka učí najmä malé a mladšie deti, ku ktorým má prirodzený vzťah. I v Anglicku sa venovala výchove a vzdelávaniu bilingválnych detí. Jej hodiny sú atraktívne a kreatívne. Zuzka je veľmi dôsledná, samozrejme, dokáže flexibilne prispôsobiť vhodné metódy práce i dospelému študentovi. Vedie tiež kurzy pre mamičky na materskej.

Viac o Zuzane

Jej záľubami sú literatúra, film a hudba. Je veľmi spoločenská a priateľská.

Prihlásenie do newsletteru

Jazyky

Kurzy je možné u nás absolvovať individuálnou alebo skupinovou formou v niektorom z nasledovných jazykov.


Jazyková škola VAGeS - 30 rokov jazykového vzdelávania - od roku 1991