Skip to main content

Dlhodobé jazykové kurzy angličtiny pre dospelých

Dlhodobé kurzy sú vhodné pre študentov, ktorí si na štúdium jazyka nájdu čas jeden či dvakrát do týždňa a svoju úroveň sú ochotní si zlepšovať postupne stabilným tempom v dlhodobejšom horizonte.

Skupinová forma

 • Rozsah kurzu: min. 70 až 80 vyučovacích (45 min.) hodín ročne, v dvoch semestroch 1.9. – 31.1. a 1.2. – 30.6. (20 týždňov na semester)
 • Organizácia kurzu: 1 x 90 min. týždenne, zvyčajne v časoch pondelok – štvrtok od 16:30 do 18:00, alebo od 18:10 do 19:40.
 • Počet študentov v skupine: 3 až 8
 • Cena: podľa aktuálneho cenníka
 • Vyučované jazyky: angličtina a pri dostatku záujemcov tiež nemčina, ruština, taliančina, španielčina, francúzština, maďarčina, čínština, arabčina a slovenčina
 • Podrobné pravidlá skupinových kurzov
 • PRIHLÁSENIE DO KURZU

Individuálna forma

 • Rozsah kurzu: podľa dohody
 • Organizácia kurzu: výučba v 45 / 60 / 90 min. hodinách jeden alebo viackrát za týždeň v časoch od pondelka do piatku medzi 7:00 a 20:00
 • Počet študentov v skupine: 1 alebo 2
 • Cena: podľa aktuálneho cenníka
 • Vyučované jazyky: angličtina, nemčina, ruština, taliančina, španielčina, francúzština, maďarčina, čínština, arabčina a slovenčina
 • Podrobné pravidlá individuálnych kurzov
 • PRIHLÁSENIE DO KURZU

Študijné plány

Prehľad jednotlivých úrovní v dlhodobých kurzoch a časové dotácie potrebné na ich dosiahnutie nájdete v Pláne rastu študenta - kurzy pre dospelých.