Skip to main content

Aplikácia Twine ako edukačná technológia

My učitelia často premýšľame o nových spôsoboch, ktoré by zaujali našich študentov a o nových metódach a materiáloch, ktoré s nimi môžeme vyskúšať, aby sme udržali ich motiváciu, a aby si učivo aj zapamätali. Práve to sa dnes javí ako dôležité a zároveň náročné, ak vezmeme do úvahy množstvo prekážok, ktorým musia učitelia čeliť, jednou z nich je napríklad neustále sa skracujúci rozsah pozornosti študentov. Zatiaľ čo mnohí učitelia by sa radšej vyhli používaniu technológií v triedach, ako je to len možné, naďalej je to najschopnejší spôsob, ktorým sa spojíme s modernými študentmi a upútame tak ich pozornosť.

Twine je jedným z nástrojov, ktorý by sme si mohli pridať do nášho “toolkit”. Twine bol navrhnutý ako platforma na rozprávaniem príbehov. V roku 2009 ju vydal Chris Klimas, autor interaktívnych digitálnych príbehov. Primárne sa používa na rozprávanie interaktívnych príbehov a vytváranie jednoduchých hier. Väčšina príbehov vytvorených na Twine je pomerne hravá; môže obsahovať text, zvuk, animácie a videá či určité herné prvky a hádanky, aby to nebolo len o čítaní. Hoci pochopenie digitálnych príbehov nie je v tomto bode nevyhnutné, každý, kto má záujem, by si mal pozrieť nasledujúce príbehy:

Platforma Twine je často označovaná ako užívateľsky prívetivá, najmä preto, že pri používaní nemusíte vedieť nič o programovaní (i keď znalosť HTML, CSS či JavaScript otvára nové možnosti a väčšiu rozmanitosť úloh). Zároveň je bezplatná – na jej používanie nie je potrebné žiadne predplatné. Stačí len navštíviť webovú stránku twinery.org. S ochotou sa učiť a prijať nové výzvy, by to mohla byť transformatívna skúsenosť.

Potrebovali by sme rozsiahlejší článok na to, aby sme hlbšie definovali, ako Twine funguje, no teraz uprieme pozornosť na to, s akými modernými učebnými trendami je kompatibilný a aké je jeho realizovateľné využitie v triedach. Pre tých, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o Twine a prípadne vytvoriť učebné materiály, pozrite si nasledujúce odkazy: 

Videonávody pre začiatočníkov

Keď niečo vytváram v Twine, vždy sa obrátim na tento manuál, aby som našiel to, čo potrebujem: 

Čo môžete robiť v Twine?

Priblížim vám štyri možné oblasti, na ktoré sa treba pozrieť:

 • PÍŠTE INTERAKTÍVNE PRÍBEHY PRE VAŠICH ŽIAKOV

  učitelia, ktorí sa považujú za nadaných v tejto oblasti by mohli tvoriť edukačné príbehy pre študentov.

  Pre inšpiráciu môžete nahliadnuť na projekt You and CO2, ktorého súčasťou je interaktívny príbeh No World 4 Tomorrow. Výskumní pracovníci vytvorili tri workshopy (bezplatné plány lekcií sú dostupné v angličtine na ich webovej stránke), kde učia mladých študentov o klimatickej zmene prostredníctvom interaktívneho príbehu, v ktorom robia rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú klímu, a teda ich životy. Učia sa, ako byť ohľaduplnejší a ako znížiť vlastný vplyv pre zelenšiu planétu. Interaktívny príbeh je hravý, vizuálne príťažlivý a obsahuje ďalšie prvky ako výslovnosť a definície zložitejších slov či nových pojmov. Pedagógovia môžu napísať akýkoľvek jednoduchý príbeh na ktorýkoľvek predmet a naučiť čokoľvek – jediným limitom je predstavivosť. 

  Nparíklad, pri výučbe angličtiny som už použil jeden z mojich príbehov s rozvetveným príbehom na výučbu podmieňovacích viet, v ktorých by si študenti vybrali jednu cestu v príbehu a pokúsili by sa predstaviť si, čo by sa stalo, keby sa vybrali druhou cestou. Potom by sme sa spoločne pozreli na inú verziu príbehu. Ďalší príbeh som napísal o koncepte bývania, aby som ich naučil anglické názvy izieb a nábytku – v rámci pútavého príbehu, plného hádaniek a zvláštnych záhad.

 • PRISPÔSOBTE SI ZNÁME ROZPRÁVKY

  príbehy sa dajú čítať a dá sa s nimi aj hrať. Prečo nevyužiť známe príbehy a obrátiť ich? Podobne som využil Gruffala ako príklad, požiadal som študentov, aby si predstavili alternatívne scenáre a rozhovory medzi rôznymi postavami. 

 • POŽIADAJTE ŠTUDENTOV, ABY NAPÍSALI VLASTNÉ VETVENÉ PRÍBEHY

  veľa študentov je kreatívne zdatných a dokážu napísať aj vlastné, krátke príbehy. Tým, že ich požiadate, aby používali Twine, docielite, že lekcia sa stane personalizovanou a rozviniete aj ich digitálnu gramotnosť.

 • PRISPÔSOBTE AKÉKOĽVEK ÚLOHY DO DIGITÁLNEJ FORMY

  takmer akúkoľvek úlohu môžete vytvoriť aj v Twine, či už ide o úlohy s výberom z viacerých odpovedí, alebo vypĺňanie medzier, nácvik počúvania alebo akékoľvek iné; Twine môžete použiť ako úložisko interaktívnych aktivít v triede, ktoré možno tiež vylepšiť a rozšíriť o niektoré jedinečné funkcie, ktoré platforma umožňuje. Môžete napríklad vytvoriť “gramatické dobrodružstvá”, v ktorých by študenti získali body na základe ich výberu gramaticky správnej možnosti alebo pridať návody na výslovnosť, definície alebo užitočné tipy pre slabších študentov.

Twine a moderné trendy vo výučbe

Učitelia by teda mohli vytvoriť celý rad aktivít a materiálov v duchu najnovších trendov vo vzdelávaní, ako napríklad:

 • GAMIFIKÁCIA

  prax používania herných prvkov: zmysel pre dobrodružstvo, súťaživosť, systémy bodov a odmien alebo interaktívnosť v nehernom kontexte ako je vzdelávanie. Skoršie výskumy jasne ukazujú, že hry a simulácie sú efektívne vo vyučovaní a pomáhajú rozvíjať zložité zručnosti ako je riešenie problémov a kritické myslenie a umožňujú študentom vidieť veci novými spôsobmi.

  1. INTERAKTÍVNE PRÍBEHY a HRY
   sú teda neuveriteľne účinné, pretože vyžadujú aktivitu a prezentujú slovnú zásobu v skutočných situáciách, čím objasňujú význam; majú tiež emocionálne výhody, pretože vyvolávajú vnútornú motiváciu a poskytujú študentom uspokojenie z dosiahnutých výsledkov a majstrovstva.
 • MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY VO VYUČOVANÍ

  práca s EdTech (edukačnými technológiami) je kompatibilná napríklad s informatikou a rozvíja digitálnu gramotnosť. Interaktívne príbehy a iné úlohy môžu byť zamerané na akúkoľvek tému, takže počet možných medzipredmetových kombinácií je neobmedzený.

 • PERSONALIZÁCIA

  Twine a ďalšie EdTech aplikácie sú vhodné na vytváranie príležitostí pre študentov, aby sa viac zapojili a spoliehali sa na svoje osobné skúsenosti a svoju kreativitu ako súčasť hodiny alebo aktivity.

Aj keď to nemusí byť pre každého, záujemcovia o nové edukačné technológie a s dobrodružným duchom nepochybne ocenia Twine. 

Mgr. Erik György
Jazyková škola VAGES

22. november 2022

Podobné články

Náhľad k článku

Rozdiely medzi jazykovým koučingom a výučbou

Aké sú rozdiely medzi výučbou cudzieho jazyka a jazykovým koučingom a čo majú, naopak, spoločné? ...
Náhľad k článku

Pomoc pre odídencov z Ukrajiny

Ukrajinská kríza priniesla so sebou mnoho utrpenia a nespočetných životných zmien. Medzi tými, kt...
Náhľad k článku

Erasmus Vukovar

Ako začínajúcej lektorke mi bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa medzinárodného programu Erasmus+...